Prezentare generală

Spitalul Ftiziologie Agigea

Agigea, Str. Sanatoriului nr. 1

Tel: 0241-484600

Fax: 0241-741121

Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza

 

 

Hotărâre nr. 1235/2011
din 14/12/2011
privind desfiinţarea Spitalului de Ftiziologie Agigea şi reorganizarea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa

 

Publicat in MOF nr. 908 - 21/12/2011

 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 908 din 21/12/2011

 

 

Actul a intrat in vigoare la data de 21 decembrie 2011


 

 

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 174 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfiinţarea Spitalului de Ftiziologie Agigea, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică cu sediul în localitatea Agigea, Str. Sanatoriului nr. 1, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Constanţa.

(2) Desfiinţarea spitalului prevăzut la alin. (1) se realizează prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în municipiul Constanţa, bd. Tomis nr. 145, al cărui management a fost preluat de către Consiliul Judeţean Constanţa.

Art. 2. - Structura organizatorică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, rezultată în urma reorganizării prevăzute la art. 1 alin. (2), se aprobă prin act administrativ al conducătorului unităţii administrativ-teritoriale, cu avizul Ministerului Sănătăţii, în condiţiile art. 174 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

________________________________________

A se vedea articolul 174 din Lege nr. 95/2006 in data de 21 decembrie 2011

 

 

 

 

Art. 3. - (1) Personalul de specialitate medico-sanitar şi auxiliar sanitar care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

(2) Personalul tehnic-economic-administrativ şi de întreţinere care îşi desfăşoară activitatea în cadrul unităţii sanitare prevăzute la art. 1 alin. (1) se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, cu încadrarea în normativul de personal sau, după caz, se redistribuie la alte unităţi sanitare.

Art. 4. - Patrimoniul Spitalului de Ftiziologie Agigea, stabilit pe baza bilanţului contabil de închidere la data predării-preluării însoţit de balanţa de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturile de execuţie întocmite pe fiecare sursă de finanţare şi celelalte anexe, inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, prin protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - La data expirării termenului prevăzut la art. 2, la anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, la rubrica "Judeţul Constanţa" numărul curent 127 se abrogă.

 

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

 

 

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii,

Ritli Ladislau

Ministrul administraţiei şi internelor,

Constantin-Traian Igaş

p. Ministrul finanţelor publice,

Bogdan Alexandru Drăgoi,

secretar de stat

 

Bucureşti, 14 decembrie 2011.

Nr. 1.235.